smcnoord_contact

Claudicatio intermittens

Deze specifieke therapie wordt door Lotte verzorgd. Zoekt u hulp of heeft u een vraag aan Lotte? Neem dan contact op via de envelop.

Claudicatio intermittens

Deze specifieke therapie wordt door Lotte verzorgd. Zoekt u hulp of heeft u een vraag aan Lotte? Neem dan contact op via de envelop.

Claudicatio intermittens .

Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veel voorkomende vaataandoening. De oorzaak hiervan is de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn, vanwaar de term etalagebenen: patiënten proberen de pijn te maskeren door noodgedwongen de etalage van een winkel te bekijken. In Nederland wordt geschat dat ruim 19% van de 55-plussers lijdt aan een vorm van PAV.

Claudicatio intermittens .

Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een veel voorkomende vaataandoening. De oorzaak hiervan is de aandoening perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Bij deze aandoening zijn de slagaders in de benen vernauwd, waardoor te weinig zuurstof naar de spieren wordt aangevoerd. Hierdoor ervaart men krampachtige pijn of een doof gevoel in het been tijdens en na inspanning. Deze pijn treedt vaak op in de kuiten, maar kan ook in de bovenbenen of bilspieren optreden. Na rust verdwijnt de pijn, vanwaar de term etalagebenen: patiënten proberen de pijn te maskeren door noodgedwongen de etalage van een winkel te bekijken. In Nederland wordt geschat dat ruim 19% van de 55-plussers lijdt aan een vorm van PAV.

Behandeling

De eerste keus behandeling bij etalagebenen is gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat gesuperviseerde looptherapie leidt tot een verbetering in loopafstand, die vergelijkbaar is met de verbetering die behaald wordt middels een invasieve behandeling (‘dotter’ of een bypass operatie). Daarnaast verbetert de kwaliteit van leven en algemene conditie van patiënten, door de actievere leefstijl. Ook zijn er minder risico’s, zoals een infectie, verbonden aan gesuperviseerde looptherapie t.o.v. een invasieve behandeling. Tachtig procent van de patiënten met etalagebenen zijn dan ook tevreden met deze fysiotherapeutische behandeling en hoeven vervolgens geen invasieve behandeling meer te ondergaan.

Gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding

Het is wetenschappelijk bewezen dat ondersteuning bij looptherapie door een ClaudicatioNet fysiotherapeut (extra geschoold in de begeleiding van mensen met etalagebenen) betere resultaten oplevert dan niet begeleide programma’s. Slagaderverkalking zit niet alleen in de benen, maar in het hele lichaam. Het veranderen van uw leefstijl in het algemeen beïnvloedt de nadelige effecten van etalagebenen dan ook positief. Beperk daarom risicofactoren zoals ongezond eten, overgewicht en weinig bewegen. Met motivatie, wilskracht en doorzettingsvermogen kom je (meters) verder.

Looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut verbetert de looptechniek, de lichamelijke conditie en leert je omgaan met de pijn. Daarnaast zorgt een betere looptechniek voor een afname van het zuurstofverbruik en draagt daarmee weer bij aan het verminderen van de pijnklachten.

Werkwijze

De fysiotherapeut bespreekt uw klachten en met name de (beperkte) bewegingsmogelijkheden. Ter ondersteuning maakt de fysiotherapeut gebruik van een aantal vragenlijsten. Ook krijgt u informatie over de aandoening en de gevolgen ervan. Voor het vaststellen van uw maximale loopafstand en conditie, doet u een test op de loopband. Tijdens uw trainingsperiode herhaald u het onderzoek regelmatig om het effect van de looptherapie te bepalen. Op basis van de resultaten van de looptest en het klachtenpatroon stelt de fysiotherapeut samen met u een persoonlijk trainingsprogramma op. De eerste weken is de begeleiding intensief, 2 keer per week. Het trainingsprogramma bestaat niet alleen uit lopen, maar ook uit fietsen, spierversterkende oefeningen, scholing van het looppatroon en leefstijlbegeleiding.

perifeer vaatlijden

Diagnose en vergoeding

Wanneer de arts, aan de hand van het lichamelijk onderzoek, etalagebenen vermoedt, zal vervolgens een eenvoudig onderzoek worden uitgevoerd: het meten van de enkel-arm index. Dit onderzoek kan ofwel door de huisarts zelf worden uitgevoerd, als ook door een vaatlaborant in het vaatlaboratorium van een ziekenhuis. De huisarts zal in beide gevallen de resultaten ontvangen en aan de hand hiervan de vervolgstappen bespreken met de patiënt.

Vanaf 1 januari 2017 worden de eerste 37 sessies uit de basisverzekering vergoed. De zorgkosten voor een traject gesuperviseerde looptherapie bij etalagebenen zijn niet uitgezonderd van het eigen risico.

Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekeraar of fysiotherapeut.

perifeer vaatlijden