smcnoord_contact

Kinderfysiotherapie

Zoekt u hulp of heeft u een vraag, neem dan contact op via de envelop.

Kinderfysiotherapie

Zoekt u hulp of heeft u een vraag, neem dan contact op via de envelop

Kinderfysiotherapie .

Heeft uw kind moeite met bewegen? Of heeft u twijfels over het bewegen van uw kind? Kan hij bijvoorbeeld niet goed meekomen met de gymlessen op school? Of kan uw kind moeilijk integreren in een sport? Of merkt u dat dagelijkse activiteiten, zoals aan- en uitkleden, traplopen, het leren los lopen, etc. moeizaam of vertraagd verlopen?
Dan kan de Kinderfysio of kinderoefentherapeut van SMC Noord wellicht ondersteuning bieden.


Kinder Fysiotherapie .

Heeft uw kind moeite met bewegen? Of heeft u twijfels over het bewegen van uw kind? Kan hij bijvoorbeeld niet goed meekomen met de gymlessen op school? Of kan uw kind moeilijk integreren in een sport? Of merkt u dat dagelijkse activiteiten zoals aan- en uitkleden, traplopen, het leren los lopen etc moeizaam of vertraagd verloopt. Dan kan de Kinderfysio van SMC Noord wellicht ondersteuning bieden.

HANDIG OM TE WETEN

Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen tot 18 jaar die moeite hebben met hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

Wij werken samen met de kinderen, ouders, leerkrachten en eventuele andere disciplines om samen te werken aan de ouders opgestelde hulpvraag. Door deze samenwerking kunnen kinderen bijvoorbeeld op school weer meedoen met de andere leeftijdsgenootjes.

De behandeling bestaat onder andere uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld, met kindvriendelijke materialen.


WAT IS KINDERFYSIOTHERAPIE / KINDEROEFENTHERAPIE?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek. Bij sommige kinderen gaat bewegen niet vanzelf. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. De reden waarom een kind zich ‘anders’ ontwikkeld kan meerder oorzaken hebben. Soms worden er aandoeningen gevonden aan b.v. zintuigen, houdings- bewegingsapparaat of het kan komen door een tekort aan (motorische) ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen. Het beheersen van motorische vaardigheden kan een voorwaarde zijn voor de ontwikkeling op andere gebieden zoals praten, spelen, leren, concentreren en zelfvertrouwen.

 

Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een centrale rol.
Kinderen vragen om een specifiek eigen benaderingswijze. De kinderfysiotherapeut en kinderoefentherapeut van SMC noord hebben de theoretische en praktische kennis om het kind hierin te begeleiden.
De kinderfysio en kinderoefentherapeut scheppen voorwaarden om motorisch te kunnen functioneren in de maatschappij.

 
* Kinderfysiotherapie is een masteropleiding die na de reguliere opleiding tot fysiotherapeut gevolgd kan worden.
* Kinderoefentherapie is een post-HBO opleiding die na de reguliere opleiding tot oefentherapeut gevolgd kan worden.


WERKWIJZE

U kunt uw kind aanmelden voor een intake-afspraak. Voorafgaand aan deze afspraak krijgt u een vragenlijst toegezonden die u kunt invullen voor de eerste afspraak. 
Tijdens de intake-afspraak zal er een vraaggesprek (anamnese) plaatsvinden waarin de hulpvraag duidelijk gesteld wordt. 
Indien nodig zal er gedegen onderzoek plaatsvinden. Bij dit onderzoek worden ouders/verzorgers en de eventuele verwijzer of andere disciplines nauw betrokken (met toestemming van ouders). 
Na aanleiding van de onderzoeksresultaten zal er een behandelplan worden opgesteld. Alle betrokkenen (met toestemming van ouders) worden middels verslaglegging op de hoogte gehouden van het behandelverloop. 


Afhankelijk van de zorgverzekeraar is er wel/geen verwijzing nodig voor het opstarten van de behandeling of om aan huis te mogen behandelen


WANNEER NAAR DE KINDERFYSIOTHERAPEUT?

Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener.

De kinderfysiotherapeut heeft gespecialiseerde kennis en vaardigheden met betrekking tot:
 de motorische ontwikkeling en het motorisch leren van kinderen. Enkele voorbeelden zijn; het stimuleren van de motorische mijlpalen, het leren kruipen en loslopen of het begeleiden van schrijfproblematiek. Hierbij begeleiden wij kinderen in zowel grove als fijne motoriek. 
Ook kunnen wij begeleiding bieden bij kinderen met bewegings- en houdingsproblematiek, kinderen die moeite hebben in hun fysieke fitheid, wij kunnen spieren en hart-longfunctie trainen bij kinderen. Hierbij houden wij rekening met pedagogische vaardigheden voor het behandelen van kinderen en begeleiden van het gezin / ouders.Verder hebben wij ook een signalerende functie voor inzet van andere zorgdisciplines zoals; logopedie, ergotherapie, ambulante begeleiding en specialistische tweedelijnszorg. De kinderfysiotherapeut heeft de mogelijkheid om kinderen en hun ouders thuis te begeleiden indien dit geïndiceerd is.


AANDOENINGEN

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in o.a. de volgende aandoeningen:


• Motorische ontwikkelingsachterstand (fijne- en grove motoriek, evenwicht)
• Longfunctie (astma/ cystic fibrosis)
• Gegeneraliseerde hypermobiliteit
• Schedelvormafwijking en voorkeurshouding zuigeling

• Centraal en perifeer neurologische aandoeningen (cerebrale parese/spina bifida)
• Developmental Coordination Disorder (DCD)
• Excessief huilen zuigeling
• Spierziekten
• Slaapproblemen

• Lichamelijk onverklaarbare klachten
• Overgewicht in relatie tot bewegen
• M. Perthes
• Syndroom aandoeningen zoals bijvoorbeeld syndroom van down

INDICATIES & SIGNALEN

Veel voorkomende signalen bij de ontwikkeling van zuigelingen, peuters, kinderen van 4-12 en tieners van 12-16 die we behandelen, hebben we hieronder op een rij gezet. Maakt u zich zorgen over iets dat niet in deze lijst staat, aarzel dan niet contact met ons op te nemen.


ZUIGELINGEN

Voorkeurshouding met soms afgeplat of scheef hoofd – Weinig variatie of eenzijdig bewegen – Achterstand in motorische vaardigheden (op mijlpalen zoals rollen en kruipen) -Niet op de buik willen liggen – Onrustige of huilbaby´s – Te lage of te hoge spanning in de spieren – Opvallend weinig bewegen – Moeite om van de ene houding naar de andere te gaan (van lig naar zit en van zit naar stand) – Moeite met staan of lopen of Aangeboren afwijkingen.

PEUTERS

Angst voor bewegen, Moeite met rennen, klimmen, klauteren of spingen (motorische vaardigheden, Veel vallen, Orthopedische klachten (bijvoorbeeld andere stand van voeten, knieën, heupen ,rug, en armen, maar ook pijnklachten), Is uw kind snel vermoeid?, Problemen met handvaardigheid, hanteren van bestek of potlood, kralen rijgen en beginnend constructiewerk, Aangeboren afwijkingen, Onhandige kinderen, stoot alles om en botst tegen dingen aan, Niet vies willen worden of juist heel vies worden, Kan niet op zijn stoel blijven zitten, onrustig, Kan niet lang met iets spelen (concentratie) of Spanningsklachten.

KINDEREN 4-12

Angst voor bewegen, Achterstand in motorische vaardigheden zoals fietsen, rennen, klimmen, balvaardigheid, hinkelen, springen, Niet mee kunnen komen met gym- en/of zwemles, Afwijkend looppatroon, Orthopedische klachten zoals andere stand van voeten, knieën, heupen, rug en armen, Snel moe, geen lange afstanden kunnen lopen, Ademhalingsproblemen, Blessures, Lichamelijke klachten, hoofdpijn, pijn in rug of arm of been, Spanningsklachten, Aangeboren afwijkingen, Revalidatie na fracturen en/of operaties, Moeite met handvaardigheid/schrijven/knutselen/ hanteren bestek, Slechte houding, Onhandige kinderen, stoot alles om en botst tegen dingen aan, Niet vies willen worden of juist heel vies worden, Kan niet op stoel blijven zitten, Wil alles aanraken en/of wil zelf niet aangeraakt worden, Moeite met concentratie, Neurologische afwijkingen

TIENERS 12-18

Niet mee kunnen komen met gymles, Afwijkend looppatroon, Orthopedische klachten zoals andere stand van voeten, knieën, heupen, rug en armen, Snel moe, geen lange afstanden kunnen lopen, Ademhalingsproblemen, Blessures, Lichamelijke klachten, hoofdpijn, pijn in rug of arm of been, Spanningsklachten, Aangeboren afwijkingen, Revalidatie na fracturen en/of operaties, Slechte houding, Neurologische afwijkingen

KOSTEN

Elk kind van 0-18 jaar is verzekerd voor kinderfysiotherapie. De overheid vindt kinderfysiotherapie dermate belangrijk dat het onderdeel is van de basisverzekering. 

Bovendien is er geen sprake van eigen risico bij kinderfysiotherapie.