Betalingsregeling .


Voor 2023 hebben we met bijna alle zorgverzekeringen een contract behalve met Aevitae/ Care4life en Zorg en Zekerheid. Als wij een contract met uw zorgverzekering hebben dienen we uw behandeling direct bij uw zorgverzekering in.
Afhankelijk van uw aanvullende polisvoorwaarden krijgt u deze behandelingen vergoed. Fysiotherapie wordt voor volwassenen in de meeste gevallen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien u niet aanvullend verzekerd bent of uw aanvullende verzekering niet toereikend genoeg is, krijgt u alsnog van ons een nota. Indien u een aandoening heeft die door zorgverzekeraars als chronische indicatie gedeclareerd mag worden, of indien u een operatie heeft gehad, wordt er een chronisch traject opgestart. Tijdens dit chronisch traject worden de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed, als uw zorgverzekering toereikend genoeg is. Is dit niet het geval dat zal u zelf deze eerste 20 behandelingen moeten betalen. Vanaf de 21 e behandeling komt de vergoeding van uw behandeling uit basisverzekering. Hierbij zal eerst uw eigen risico aangesproken worden door de zorgverzekeraar. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dit niet. Behandelingen bij kinderen tot 18 jaar worden direct vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij wordt wel eerst uw eigen risico aangesproken. Indien de nota niet voldaan wordt zijn wij gerechtigd dit uit handen te geven aan een incassobureau. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zullen voor rekening van de patiënt zijn.

Betalingsregeling .


Onze praktijk heeft met elke zorgverzekeraar een contract afgesloten. De behandetlingen zullen rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar gedeclareerd worden. Fysiotherapie wordt voor volwassenen in de meeste gevallen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien u niet aanvullend verzekerd bent of uw aanvullende verzekering niet toereikend genoeg is, krijgt u alsnog van ons een nota. Indien u een aandoening heeft die door zorgverzekeraars als chronische indicatie gedeclareerd mag worden, of indien u een operatie heeft gehad, wordt er een chronisch traject opgestart. Tijdens dit chronisch traject worden de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed, als uw zorgverzekering toereikend genoeg is. Is dit niet het geval dat zal u zelf deze eerste 20 behandelingen moeten betalen. Vanaf de 21 e behandeling komt de vergoeding van uw behandeling uit basisverzekering. Hierbij zal eerst uw eigen risico aangesproken worden door de zorgverzekeraar. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dit niet.Behandelingen bij kinderen tot 18 jaar worden direct vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij wordt wel eerst uw eigen risico aangesproken. Indien de nota niet voldaan wordt zijn wij gerechtigd dit uit handen te geven aan een incassobureau. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zullen voor rekening van de patient zijn.

Betalingsregeling .


Voor 2023 hebben we met bijna alle zorgverzekeringen een contract behalve met Aevitae en Care4life. Als wij een contract met uw zorgverzekering hebben dienen we uw behandeling direct bij uw zorgverzekering in.
Fysiotherapie wordt voor volwassenen in de meeste gevallen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien u niet aanvullend verzekerd bent of uw aanvullende verzekering niet toereikend genoeg is, krijgt u alsnog van ons een nota. Indien u een aandoening heeft die door zorgverzekeraars als chronische indicatie gedeclareerd mag worden, of indien u een operatie heeft gehad, wordt er een chronisch traject opgestart. Tijdens dit chronisch traject worden de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed, als uw zorgverzekering toereikend genoeg is. Is dit niet het geval dat zal u zelf deze eerste 20 behandelingen moeten betalen.

Vanaf de 21 e behandeling komt de vergoeding van uw behandeling uit basisverzekering. Hierbij zal eerst uw eigen risico aangesproken worden door de zorgverzekeraar. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dit niet.Behandelingen bij kinderen tot 18 jaar worden direct vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij wordt wel eerst uw eigen risico aangesproken. Indien de nota niet voldaan wordt zijn wij gerechtigd dit uit handen te geven aan een incassobureau. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zullen voor rekening van de patient zijn.

Betalingsregeling .


Voor 2023 hebben we met bijna alle zorgverzekeringen een contract behalve met Aevitae/ Care4life en Zorg en Zekerheid. Als wij een contract met uw zorgverzekering hebben dienen we uw behandeling direct bij uw zorgverzekering in.
Afhankelijk van uw aanvullende polisvoorwaarden krijgt u deze behandelingen vergoed. Fysiotherapie wordt voor volwassenen in de meeste gevallen vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Indien u niet aanvullend verzekerd bent of uw aanvullende verzekering niet toereikend genoeg is, krijgt u alsnog van ons een nota. Indien u een aandoening heeft die door zorgverzekeraars als chronische indicatie gedeclareerd mag worden, of indien u een operatie heeft gehad, wordt er een chronisch traject opgestart. Tijdens dit chronisch traject worden de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende verzekering vergoed, als uw zorgverzekering toereikend genoeg is. Is dit niet het geval dat zal u zelf deze eerste 20 behandelingen moeten betalen. Vanaf de 21 e behandeling komt de vergoeding van uw behandeling uit basisverzekering. Hierbij zal eerst uw eigen risico aangesproken worden door de zorgverzekeraar. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dit niet. Behandelingen bij kinderen tot 18 jaar worden direct vanuit de basisverzekering vergoed. Hierbij wordt wel eerst uw eigen risico aangesproken. Indien de nota niet voldaan wordt zijn wij gerechtigd dit uit handen te geven aan een incassobureau. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zullen voor rekening van de patiënt zijn.