Huisreglement .


Huisreglement .


1

Wij vragen u wanneer u uw afspraak niet na kunt komen dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur van te voren aan ons kenbaar te maken. Anders zijn wij genoodzaakt het tarief van de voorgenomen behandeling als gereserveerde tijd in rekening te brengen.

2

SMCnoord is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

3

Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.

4

Wanneer u al een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u op de afgesproken tijd ophalen

5

Binnen de praktijk moet iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden gedragen.

6

U wordt verzocht bij de eerste afspraak uw legitimatiebewijs te laten zien.

7

Als u 10 minuten na het tijdstip van uw afspraak nog niet door de therapeut gehaald bent, meldt u zich dan bij de receptie.

8

Tijdens de behandeling is het gebruik van uw mobiele telefoon niet gewenst.

9

Bij iedere behandeling wordt u verzocht uw afsprakenkaartje mee te nemen.

10

De praktijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van cliënten, die zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.

11

Bediening van de apparatuur en de computer wordt uitsluitend door de fysiotherapeut gedaan.

12

U wordt verzocht gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling.

13

U heeft kennis genomen van de betalingsvoorwaarden en gaat daarmee akkoord. De tarieven worden aangegeven in de wachtkamer en/of op de website en kunnen op verzoek ook bij de therapeut opgevraagd worden.

14

Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt, is afhankelijk van uw zorgverzekeringspakket. Wij vragen u uw polisvoorwaarden te bekijken over de mate van vergoeding.

15

In geval van calamiteiten moet u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (politie, brandweer) opvolgen.