smcnoord_telefoon

De tarieven van smc noord.

Indien uw behandelingen niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar omdat u niet aanvullend of niet voldoende aanvullend verzekerd bent, dan gelden onze praktijktarieven.

De tarieven van smc noord.

Indien uw behandelingen niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar omdat u niet aanvullend of niet voldoende aanvullend verzekerd bent, dan gelden onze praktijktarieven.

Tarieven .


Voor 2023 hebben we met bijna alle zorgverzekeringen een contract. Als wij een contract met uw zorgverzekering hebben dienen we uw behandeling direct bij uw zorgverzekering in. Afhankelijk van uw aanvullende polisvoorwaarden krijgt u deze behandelingen vergoed.

Onderstaande tarieven gelden voor niet gecontracteerde zorg. Onze tarieven zijn ook van toepassing wanneer het maximale aantal te vergoeden behandelingen vanuit de aanvullende verzekering is gedeclareerd of als u geen aanvullende verzekering hebt. Fysiotherapie tot 18 jaar valt onder de basiszorgverzekering.

Voor 2023 hebben geen contract met Aevitae en care4life. Bent u verzekerd bij deze zorgverzekeraar, dan kunt u nog steeds bij ons terecht voor fysiotherapie.


Betalingsvoorwaarden

  • U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u of namens u verleende diensten. Indien u niet of niet (meer) voldoende aanvullend verzekerd bent, dient elke behandeling na afloop direct per pin te worden voldaan.
  • Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per mail afgezegd worden. Indien u niet tijdig afmeldt word de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.
  • De factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
  • Indien u in verzuim verkeert, is SMCnoord gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten), komen voor rekening van de cliënt.

Tarieven .


Voor 2023 hebben we met bijna alle zorgverzekeringen een contract. Als wij een contract met uw zorgverzekering hebben dienen we uw behandeling direct bij uw zorgverzekering in. Afhankelijk van uw aanvullende polisvoorwaarden krijgt u deze behandelingen vergoed.

Onderstaande tarieven gelden voor niet gecontracteerde zorg. Onze tarieven zijn ook van toepassing wanneer het maximale aantal te vergoeden behandelingen vanuit de aanvullende verzekering is gedeclareerd of als u geen aanvullende verzekering hebt. Fysiotherapie tot 18 jaar valt onder de basiszorgverzekering.

Voor 2023 hebben geen contract met Aevitae en care4life. Bent u verzekerd bij deze zorgverzekeraar, dan kunt u nog steeds bij ons terecht voor fysiotherapie.


Betalingsvoorwaarden

  • U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u of namens u verleende diensten. Indien u niet of niet (meer) voldoende aanvullend verzekerd bent, dient elke behandeling na afloop direct per pin te worden voldaan.
  • Een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of per mail afgezegd worden. Indien u niet tijdig afmeldt word de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht.
  • De factuur dient binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde termijn uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de 15e dag na factuurdatum.
  • Indien u in verzuim verkeert, is SMCnoord gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten), komen voor rekening van de cliënt.
Screening, intake en onderzoek €56,50
Screening, intake en onderzoek aan huis €62,50
Intake en onderzoek na verwijzing €56,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €62,50
Fysiotherapie zitting €44,50
Fysiotherapie aan huis €57,50
Lange zitting fysiotherapie (60 min) €69,00
kinder fysiotherapie zitting €57,50
Kinder fysiotherapie aan huis €62,50
Manuele therapie €57,50
Manuele therapie aan huis €61,50
Oedeemfysiotherapie €57,50
Oedeemfysiotherapie aan huis €61,50
Echografie + verslaglegging €47,50
shockwave therapie €45,00
Cure Tape per rol €12,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult €67,50
Screening, intake en onderzoek €56,50
Screening, intake en onderzoek aan huis €62,50
Intake en onderzoek na verwijzing €56,50
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis €62,50
Fysiotherapie zitting €44,50
Fysiotherapie aan huis €57,50
Lange zitting fysiotherapie (60 min) €69,00
kinder fysiotherapie zitting €57,50
Kinder fysiotherapie aan huis €62,50
Manuele therapie €57,50
Manuele therapie aan huis €61,50
Oedeemfysiotherapie €57,50
Oedeemfysiotherapie aan huis €61,50
Echografie + verslaglegging €47,50
shockwave therapie €45,00
Cure Tape per rol €12,50
Eenmalig fysiotherapeutisch consult €67,50

Bij niet nagekomen afspraak/ niet verschenen op afspraak/ te laat afgemelde afspraak (minder dan 24 uur van te voren)* wordt 100% van het voorgenomen tarief in rekening gebracht.
*Ook bij gecontracteerde zorg.

Een afspraak wordt niet als niet nagekomen beschouwd als u niet bent geweest op het afgesproken tijdstip of wanneer u zich niet tijdig van te voren heeft afgemeld (24 uur van te voren of bij ziekte zo vroeg mogelijk in de ochtend).
Wij behouden ons het recht om op deze regel een uitzondering toe te passen.

Alle informatie en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van typefouten en wijzigingen.

In ons dynamische team heeft iedere fysiotherapeut zijn eigen specialisme. Indien het gewenst is dat u gebruik maakt van een van onze specialisaties, kan eenvoudig van therapeut gewisseld worden zodat wij u een behandeling op maat kunnen geven.