Contracten 2021

Bart de Boer Geen categorie

Voor 2021 hebben wij met alle zorgverzekeraars een contract getekend. Zittingen die worden vergoed door de zorgverzekeraar worden indien mogelijk direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar onder het contractueel bepaalde tarief tussen zorgverlener en zorgverzekeraar.SMCnoord manuele therapie

Controleer voordat u een afspraak met ons maakt uw polisvoorwaarden zodat u weet of en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. SMCnoord heeft geen inzicht in hoeveel behandelingen u elders al heeft gehad. Het controleren van het aantal behandelingen wat u eventueel vergoed krijgt is uw eigen verantwoordelijkheid. Indien u niet of niet voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie zal u een particuliere nota van ons ontvangen. SMCnoord hanteert de hieronder beschreven tarieven bij behandeling fysiotherapie die niet door de zorgverzekeraar vergoed wordt. Alle tarieven zijn vrijgesteld van BTW. Krijgt u een behandeling die niet vermeld is in deze lijst vraag dan uw therapeut naar de specificatie van het tarief. Houdt u er rekening mee dat u de nota dient te voldoen na uw behandeling. Dit kan zowel contant als met de pin.