Contracten zorgverzekeraars 2020

Bart de Boer Geen categorie

Anders dan u van ons gewend bent hebben wij daarom dit jaar een aantal contracten niet getekend. Dit is een bewuste keuze vanuit de praktijk. Wij kunnen EN willen niet voldoen aan de eisen zoals deze zorgverzekeraars ons opdringen omdat deze niet in het belang zijn van de patiënt en wij niet ons werk kunnen doen zoals wij gewend zijn. Zouden wij deze contracten wel tekenen, dan zou dit ten koste gaan van de kwaliteit waar wij als praktijk voor staan en dit kunnen we niet laten gebeuren.

Bijvoorbeeld:
• Onnodige administratie.
• Het verplicht moeten uitzetten van tevredenheid enquêtes én de verantwoordelijkheid te krijgen dat u deze invult (wij moeten een boete betalen als te weinig mensen de enquête invullen.)
• De lage tarieven die niet kostendekkend zijn: vergoeding voor 12-15 min per behandeling.
• De regel dat er bij een bepaalde aandoening bijvoorbeeld nog maar 8 behandelingen gegeven mogen worden, ongeacht of u een uitgebreider pakket heeft.

Wij hebben voor 2020 geen contract getekend met:
• Zorg en Zekerheid (AZVZ)
• Caresq ( iptiQ, Promovendum, National Academic, Besured)
• De Friesland
• ENO (salland, Zorgdirect)

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij wel een contract mee hebben?
Voor u verandert er niets.

Bent u verzekerd bij een zorgverzekeraar waar wij geen contract mee hebben in 2020?
Dan verandert er nu niets, maar vanaf 1 januari 2020 wel. Laten we vooropstellen dat u van harte welkom blijft in onze praktijk! Wij kunnen echter de behandelingen niet meer rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. U krijgt een nota van ons die u eerst zelf dient te betalen. Deze kan u daarna indienen bij uw verzekering.

Of u een deel zelf moet betalen verschilt per zorgverzekering. Heeft u alleen een basisverzekering, dan betaalt u alle kosten zelf. Heeft u een aanvullende verzekering? Bij een restitutiepolis krijgt u vaak 70% tot 100% vergoed. De hoogte van deze vergoeding kan variëren per polis. Bij een naturapolis betaalt u altijd een gedeelte zelf, de zorgverzekeraar bepaalt hierbij de maximumvergoeding aan u.

Wat adviseren wij in het algemeen?
Ons advies is om op zoek te gaan naar een zorgverzekeraar met een 100% restitutiepolis zowel in de basisverzekering als in de aanvullende verzekering. Bij een restitutiepolis heeft u vrije keuze in zorgaanbieders (arts, fysiotherapeut e.d.) en krijgt u bij een 100% restitutiepolis het gehele bedrag vergoed.

Wij begrijpen dat dit allemaal erg ingewikkeld is. Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut. Wij hopen dat de zorgverzekeraar in de toekomst met betere contractvoorstellen zullen gaan komen, op basis van wederzijds vertrouwen en respect.